Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Lääkehoidon arvioinnit

  

- Onko sinulla tai läheiselläsi huolia lääkityksen suhteen?

- Onko kukaan tarkistanut lääkitystä pitkään aikaan?

 

-> valinta on silloin LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI

 

 

Lääkehoidon arvioinnin hyödyt asiakkaalle: 

  • Onnistuneempi, tehokkaampi ja turvallisempi lääkehoito
  • Haittavaikutusten väheneminen
  • Parantunut elämänlaatu
  • Parempi hoitoon sitoutuminen ja oikea lääkkeiden käyttö
  • Mahdolliset säästöt lääkekustannuksissa

 

Lääkehoidon arviointia suositellaan, jos esimerkiksi jokin seuraavista kohdista huolestuttaa:

  • Paljon haittavaikutuksia tai lääkkeet eivät vaikuta toivotulla tavalla
  • Paljon keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä / kolmiolääkkeitä
  • Haittavaikutuksina sekavuutta, väsymystä, kaatuilua
  • Lääkkeiden käytössä on ongelmia tai epäselvyyksiä tai on vaikeuksia sitoutua hoitoon
  • Käytössä useiden eri lääkärien määräämiä lääkkeitä

 

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnissa käydään syvällisesti läpi koko asiakkaan lääkelista. Siinä katsotaan muun muassa ajankohtaiset annostukset, lääkkeiden yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, ottoajankohdat ja -tekniikat. Lisäksi katsotaan laboratorioarvot. Tarkoituksena on korjata lääkityksen epäkohtia, joihin ei muuten ole ennätetty perehtyä, ja minimoida lääkityksestä aiheutuvat haittavaikutukset, minkä kautta pyritään saamaan asiakkaan yleiskunto paremmaksi. Lääkityksestä tulee näin onnistuneempi ja turvallisempi. Lääkityksen tarkistaa proviisori, joka on perehtynyt lääkehoitojen arviointeihin. Arvioinnista saa raportin, jonka asiakas toimittaa omalle lääkärille. Mahdolliset muutokset lääkelistaan tekee aina lääkäri.

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa asiakkaan vointia ja lääkitysmuutoksia katsotaan yhdessä lääkärin ja mahdollisesti hoitajan kanssa.

 

 

 

Lääkehoidon arviointi käytännössä

Suoritetaan joko asiakkaan luona tai puhelimitse. Arviointeihin kuuluu: 1) asiakkaan alkuhaastattelu 2) arvioinnin suorittaminen ja raportin teko sekä 3) loppukeskustelu. Hintaan kuuluu keskustelu lääkitysmuutosten vaikutuksista myöhempänä ajankohtana.

 

Lääkehoidon tarkastuksen ja arviointien hinnat

Arvioinnit veloitetaan tuntiperusteella, 65 € / h. Arviontiin kulunut aika määräytyy arvioinnin haasteellisuuden ja lääkemäärän mukaan (yli 15 lääkettä sisältävään syvälliseen arviointiin kuluu keskimäärin 4-6 h). Mahdollisuus kuitenkin määrätä palvelulle maksimiaika, jonka puitteissa lääkelistaa tarkistetaan ja arvioidaan sen verran kuin ennättää. Mahdolliset matkakulut laskutetaan erikseen.

 

KATSO TÄSTÄ LÄÄKEHOIDON ARVIOINNIN PALVELUN TUOTESELOSTE 

-------

 

Arviointeja on mahdollista suorittaa asiakkaille ympäri Suomen myös puhelimitse.

 

Kysy lisää!

info@apunapharmax.fi - 040 739 7890

 

Terveytesi parhaaks - Apuna Pharmax!