Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Lääkehoito ja arvioinnit

  

Lääkitykseen liittyvät kysymykset ja hoidon tarkistus

Tarjolla on asiantuntijapalvelua yksittäisiinkin lääkekysymyksiin. Lisäksi kevyessä lääkehoidon tarkistuksessa voidaan käydä läpi lääkkeiden annostelua ja ottoajankohtaa sekä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden ja esimerkiksi luontaistuotteiden kanssa.

 

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointi on laajempi palvelu, jossa käydään syvällisesti läpi koko asiakkaan lääkelista. Tarkistuksen lisäksi katsotaan muun muassa annostusta, päällekkäisiä vaikutuksia ja asiakkaan mahdollisesti kokemia haittavaikutuksia. Lisänä arvioinneissa käytetään mahdollisuuksien mukaan laboratoriotuloksia. Arvointi alkaa asiakkaan haastattelulla. Tarkoituksena on korjata lääkityksen epäkohtia, joihin ei muuten ole ennätetty perehtyä, ja minimoida lääkityksestä aiheutuvat haittavaikutukset, minkä kautta pyritään saamaan asiakkaan yleiskunto paremmaksi. Lääkityksestä tulee näin onnistuneempi ja turvallisempi. Lääkityksen tarkistaa proviisori, joka on perehtynyt lääkehoitojen arviointeihin. Arviointiin kuuluu lisäksi loppuhaastattelu ja raportti, jonka voi toimittaa omalle lääkärille. Mahdolliset muutokset lääkelistaan tekee aina lääkäri.

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa asiakkaan vointia ja lääkitysmuutoksia katsotaan yhdessä lääkärin ja mahdollisesti hoitajan kanssa. Tämä palvelu saatavissa myöhemmin. 

 

 

Lääkehoidon arviointia suositellaan, jos esimerkiksi jokin seuraavista kohdista huolestuttaa:

  • Paljon haittavaikutuksia tai lääkkeet eivät vaikuta toivotulla tavalla
  • Paljon keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä / kolmiolääkkeitä
  • Haittavaikutuksina sekavuutta, väsymystä, kaatuilua
  • Lääkkeiden käytössä on ongelmia tai epäselvyyksiä tai on vaikeuksia sitoutua hoitoon
  • Käytössä useiden eri lääkärien määräämiä lääkkeitä 

 

Lääkehoidon arvioinnin hyöty asiakkaalle: 

  • Onnistuneempi, tehokkaampi ja turvallisempi lääkehoito
  • Parantunut elämänlaatu
  • Parempi hoitoon sitoutuminen ja oikea lääkkeiden käyttö
  • Mahdolliset säästöt lääkekustannuksissa

 

Lääkitykseen liittyvät kysymykset ja hoidon tarkistus käytännössä 

Puhelimitse voidaan käydä läpi asiakkaan yksittäisiä kysymyksiä tai lääkelistaa pintapuolisemmin, hinta veloitetaan kuluneen ajan perusteella (esim. 65 €/h).

 

Lääkehoidon arviointi käytännössä

Arviointeihin kuuluu asiakkaan alkuhaastattelu (n. 45 min), arvioinnin suorittaminen ja raportin teko (2-6 h tai sovitusti), loppukeskustelu (n. 15 min). Mahdollisuus kontrollipalaveriin puolen vuoden kuluttua (n. 30 min).

 

 Lääkehoidon tarkastuksen ja arviointien hinnat

Arvioinnit veloitetaan tuntiperusteella, 65 € / h. Arviontiin kulunut aika määräytyy arvioinnin haasteellisuuden mukaan (syvälliseen arviointiin kuluu keskimäärin 4-6 h). Mahdollisuus kuitenkin määrätä palvelulle maksimiaika, jonka puitteissa lääkelistaa arvioidaan sen verran kuin ennättää. Matkakulut laskutetaan erikseen 30 km ylimenevältä osuudelta.

 

KATSO TÄSTÄ LÄÄKEHOIDON ARVIOINNIN PALVELUN TUOTESELOSTE 

-------

 

Arviointeja on mahdollista suorittaa asiakkaille ympäri Suomen myös puhelimitse.

 

Kysy lisää!

info@apunapharmax.fi - 040 739 7890

 

Terveytesi parhaaks - Apuna Pharmax!