Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Lääkehoitosuunnitelmat

 

Palvelutalot, hoitokodit ja yksityiset toimijat, huomio!

Onko teidän yksikön lääkehoitosuunnitelma kunnossa?

 

Apuna Pharmax auttaa laatimaan ja päivittämään laissa määrätyn lääkehoitosuunnitelman ajan tasalle.

Suunnitelman teko on helpompaa, varmempaa ja nopeampaa yhdessä farmasian ammattilaisen kanssa. Hyvä suunnitelma on apuna hoitohenkilökunnan arjessa ja parantaa potilasturvallisuutta. Yksikön toiminnan laatu voidaan nähdä myös suunnitelman kautta.

 

Kysy lisää!

...

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määrittänyt, että toiminta- ja työyksikössä lääkehoito perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka on osa terveydenhuoltolain 8 §:ssä säädettyä laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa. Lääkehoitosuunnitelma on keskeinen osa lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden perehdytystä sekä lääkehoidon laadun ja turvallisuuden varmistamista. Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon toimintaa riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä sitä toteutetaan. Näin ollen kaikkien lääkehoitoa toteuttavien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden tulee laatia lääkehoitosuunnitelma.