Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Lääkitysturvallisuuden auditoinnit

 

Lääkitysturvallisuuden auditoinnissa seurataan lääkehoidon käytännön toteutusta yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Lääkehoidon toteutuksen pystyy selkeimmin näkemään paremmin yksikön ulkopuolelta, jolloin lääkitysturvallisuus paranee. Farmasian ammattilainen kannattaa ottaa mukaan omavalvontaprosessiin. Auditointi parantaa yksikön toimintaa, palvelun laatua ja potilasturvallisuutta. Palvelu on tarjolla kaikille palvelutaloille, kotihoidolle ja yksityisille toimijoille, jotka toteuttavat lääkehoitoa.

 

Kysy lisää!

...

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan on hyvin tärkeää, että organisaatio tai toimintayksikkö itse tarkastelee säännöllisesti omia prosessejaan viranomaisvalvonnan lisäksi. Omavalvonnan rooli korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän, ja myös viranomaiset kiinnittävät tarkastuksissaan huomiota siihen, että organisaatioiden ja yksiköiden omavalvonta on kunnossa niin laitos- kuin avopuolellakin.